Skip to main content
Pressmeddelande

Medborgerlig Samling når nya höjder i opinionsundersökning inför EU-valet

By 6 juni 2024No Comments

En ny opinionsundersökning utförd av Sentio Research visar på en dramatisk ökning i stödet för Medborgerlig Samling (MED) inför valet till Europaparlamentet. Om det vore säkert att MED skulle klara den parlamentariska gränsen på cirka 4% uppger hela 6,1% av väljarna att de skulle rösta på partiet. Enligt undersökningen är det endast 29% av väljarna som känner till partiet. Det tyder på hög potential för ytterligare stöd för Medborgerlig Samling.

Resultatet av undersökningen pekar på en stark vilja bland väljarna att se partiet representerat i Europaparlamentet. “Sentios opinionsundersökning visar tydligt det stora stöd som Medborgerlig Samling har ute i landet” säger Daniel Sonesson, partiledare för Medborgerlig Samling.

Daniel Sonesson. Fotograf/Källa: Medborgerlig Samling

“Medborgerlig Samling växer stadigt. Vi har något stort på gång. Vår politik som fokuserar på individens självbestämmande, tillväxt och att göra upp med skattemissbruk är efterfrågad bland många väljare. Det är få borgerliga väljare som uppskattar till exempel könstillhörighetslagen, ökad makt till EU över Sverige och misslyckandet med att höja brytpunkten för statlig skatt” fortsätter Sonesson.

Det är uppenbart att Medborgerlig Samling har potential att göra betydande framsteg i kommande val genom ökad kännedom. Partiet fortsätter att arbeta för att öka sin synlighet och nå ut till fler väljare med sitt budskap om klassisk borgerlig politik med fokus på svenskars frihet och självbestämmande, en liten men stark stat med låga skatter, minskad bidragsflora, marknadsekonomi och konkurrens, stopp för asylinvandring och rättvis likabehandling.

“Borgerliga väljare efterfrågar en modig högerrörelse som står upp för en mindre och mer effektiv offentlig sektor, lägre skatter och mer fokus på tillväxt. Att göra upp med bidragsberoende samt tillväxthämmande skatter och regler är A och O för att Sverige ska kunna bygga nytt välstånd och lämna bottenplaceringen i EU som landet med sämst tillväxtprognos. Då behövs en riktig högerrörelse i riksdagen och i Europaparlamentet igen. Därför ökar stödet för Medborgerlig Samling” avslutar Sonesson.

Undersökningen har genomförts av opinionsundersökningsföretaget Sentio Research på uppdrag av Medborgerlig Samling under perioden 30/5 – 3/6. Ett representativt urval av 1.000 personer mellan 18 och 80 år har intervjuats och svarat på frågan “Känner du till partiet Medborgerlig Samling?” och på frågan “Medborgerlig Samling behöver klara gränsen på cirka 4% för att få ett mandat i Europaparlamentet. Om du var säker på att de skulle klara gränsen, skulle du då ha röstat på dem om det vore val till Europaparlamentet idag?


Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti grundat 2014. Partiet förenar en liberal syn på individens rättigheter och den ekonomiska politiken med en konservativ syn på samhället, kulturen och långsiktig hållbarhet. Här finns mer information om partiets politik.


I de allmänna valen 2022 gick partiet från 5 mandat i 3 kommuner till 11 mandat i 5 kommuner. MED är representerade i Laholms, Höörs, Karlshamns, Järfällas och Österåkers kommunfullmäktige.