Skip to main content

Alexander Bard: Svenska folket har lagt sig platt – YouTube

Alexander Bard och Pär Ström (jag) för en i högsta grad en okonventionell politisk diskussion om vad som är fel i Sverige idag. Det är mycket som är fel, och vi sparar inte på krutet, och den politiska korrektheten lyser med sin totala frånvaro. Detta är del 1 (av 3)