Skip to main content

David mot Goliat i politiken – Artikel Katerina Magasin

Med lite drygt 14 månader kvar till valet 2018 finns det anledning att fundera över vilka man vill ge ansvar för Sverige framöver. Jag har en längre tid varit nyfiken på uppstickarpartiet Medborgerlig Samling och bestämde mig därför att försöka ta reda på mer. Vad står partiet för? Kan det ge de etablerade partierna en match? Varför väljer man att gå in i ett nytt parti, istället för att försöka förändra ett redan etablerat parti inifrån? Här berättar tre personer om varför de valt ett nytt politiskt alternativ.