Skip to main content

Åtta mindre partier försöker ta sig in i Stadshuset

I dag sitter nio partier i Stockholms stads kommunfullmäktige. Men många fler knackar på dörren och vill ta del av de 101 mandaten som tillsammans skapar stadens styre.