Skip to main content

Avskaffa partistödet – Debattartikel Skaraborgsbygden

DEBATT Sverige går mot ett alltmer delat land på flera sätt, den misslyckade integrationen och framväxten av parallellsamhällen där svensk lag inte gäller, är det som är framträdande i samhällsdebatten. Den delning av samhället som till stor del är orsaken till många av problemen vi ser idag får sällan eller aldrig någon uppmärksamhet — den politiska adeln.