Skip to main content

Avskaffa skatt som motarbetar fåmansbolag

Vi har ett skattesystem som tvingar företagare att betala högre skatt än börsbolag. Regeringen bör slopa taket i socialförsäkringen eller upphöra med sociala avgifter på lön som överskrider taket. Det är dags att avskaffa fåmansbolagsreglerna i skattesystemet, skriver Daniel Sonesson och Erik Kärnekull, Medborgerlig Samling.