Skip to main content

Beslutet om KEAB-bygget var inte lätt – men rätt

Enligt vår mening har KEAB-bygget startats utan att få klartecken, skriver Nicklas Martinsson, MED Karlsahmn.