Skip to main content

Därför är det dags för ett nytt parti i Uddevalla – Insändare Bohusläningen

Många, med mig, har tappat förtroendet för de etablerade partierna. Det kanske är dags för något nytt, något som Medborgerlig Samling, skriver Sabina Hult, MED, kandidat till kommunfullmäktige Uddevalla.