Skip to main content

DEBATT: Omdömeslöst av Attenius

Debattörerna Staffan Gunnarsson, till vänster, Gunne Grankvist, höger, från MED

 

Göteborgs kommuns ordförande Jonas Attenius uppträdde omdömeslöst när han i Slottskogen i Göteborg inför en publik på 15 000 muslimer talade om bojkott av Israel. Han utnyttjar en religiös högtid på ett olämpligt sätt. I en sekulär stat ska politik och religion inte blandas så, menar debattörerna.

Den 18 juni samlades omkring 15 000 personer, mestadels muslimer, i Slottsskogen i Göteborg för att fira Eid al-Adha. Sammankomsten arrangerades av Göteborgs moské i samarbete med Frölunda multikulturella förening.

Jonas Attenius, kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande i Göteborg, var närvarande och höll ett tal där han förklarade att Göteborg avser att bojkotta israeliska varor. En sådan bojkott är mycket kontroversiell och förmodligen ett brott mot kommunallagens bestämmelser om att kommuner inte får bedriva utrikespolitik. Förvaltningsrätten beslutade den 24 juni 2024 att stoppa bojkotten av israeliska varor tills målet avgörs slutgiltigt.

Genom sitt tal i Slottsskogen menar Medborgerlig Samling (MED) att Attenius utnyttjar en religiös sammankomst på ett högst olämpligt sätt, som förvärrar den redan spända konflikten mellan Israel och Hamas. I en sekulär stat hör en sådan sammanblandning av religion och politik överhuvudtaget inte hemma.

Eid al-Adha och jämställdhet

Under sammankomsten i Slottsskogen satt männen längst fram medan kvinnorna placerades bakom, enligt muslimsk sedvänja. Detta offentliga upprätthållande av traditionella könsroller, med politisk sanktion, bryter mot Sveriges officiella linje i jämställdhetsfrågor, där ingen får diskrimineras på grund av kön.

Kontroversiella deltagare

Attenius deltagande vid den muslimska massbönen innebar även att han indirekt gav sitt stöd till flera kontroversiella islamister. Sammankomsten leddes av Ahmed Al-Mofty, imam vid Göteborgs moské, som den 7 oktober, samma dag som Hamas attackerade Israel, postade inlägg med religiösa budskap om seger. Detta tolkades av hans anhängare som stöd för Hamas brutala attack.

Har Socialdemokraterna inget lärt efter fadäsen med Jamal El-Haj? Vid sammankomsten deltog även Faraj Semmo, ordförande vid Göteborgs moské och tidigare aktiv i Sveriges unga muslimer. Denna organisation förlorade sina statsbidrag på grund av bristande respekt för demokratins idéer och för att ha bjudit in antisemitiska talare.

Medborgerlig Samlings politik och inställning

Medborgerlig Samling värnar om svenska och västerländska värderingar och ser med oro på hur islamismen växer och normaliseras i Sverige. Offentlig massbön på allmänna platser är problematisk ur ett religionsfrihetsperspektiv eftersom andra människor blir ofrivilligt involverade och indirekt tilltalade i själva trosutövningen.

Det brister i den ömsesidiga respekt mellan troende och icke-troende som bör finnas i ett sekulärt samhälle med religionsfrihet. Var och en ska kunna delta i sammankomster i avsedda församlingslokaler, men andra ska slippa att bli störda av livsåskådningsritualer de inte önskar delta i.

Medborgerlig Samling vill slopa offentlig finansiering av alla såväl sekulära som religiösa samfund. Skattefinansierade bidrag till religiösa samfund och etnokulturella föreningar som verkar för särlagstiftning och splittring är särskilt illa och måste omedelbart upphöra.

Medborgerlig Samling vill även att alla former av samarbete mellan svenska staten och organisationer kopplade till extremistiska islamistiska rörelser omedelbart avslutas.

Socialdemokraternas agerande i Göteborg är en nationell fråga som kräver omedelbar uppmärksamhet och åtgärder. Medborgerlig Samling står redo att kämpa för ett Sverige som värnar om frihet, jämlikhet och demokrati. Det är dags att säga ifrån och återta kontrollen över vår nationella politik från krafter som vill se vårt samhälle splittras.

 

Staffan Gunnarsson, talesperson i integrationsfrågor för Medborgerlig Samling

Gunne Grankvist, Medborgerlig Samling Göteborg