Skip to main content

Ingenting förskonas när allt politiseras – Debattinlägg Expressen

Harmen över att Grand Hôtel har ingått ett affärsmässigt avtal med Sverigedemokraterna säger någonting om samtidens tendens till att politisera allt och alla, skriver Ilan Sadé.