Skip to main content

Minska det kommunala utjämningsbidraget till Malmö – Debattinlägg Kvällsposten

Att 27 procent av Malmös budget täcks av kommunalt utjämningsbidrag är ohållbart, skriver Borgerlig Framtid.