Skip to main content

Vi kan inte fortsätta behandla SD dåligt – Debattinlägg Metro

Det bör inte vara svårt att förstå att tilliten till de etablerade partierna knappast ökar om man behandlar Sverigedemokraterna, och därmed deras väljare, som en mörk fläck i det politiska Sverige, skriver Simon Sjögren.