Skip to main content

Farlig utveckling hotar akutsjukvården – Debattinlägg Borås Tidning

Sverige är ett av de EU-länder som ligger sämst till när det gäller tillgänglighet till sjukvården, främst beroende på det ständigt minskande antalet vårdplatser inom akutsjukvården, vilket i sin tur är ett resultat av att sjuksköterskorna flyr landstingen. Nu hotar även en betydande kvalitetssänkning, med Socialstyrelsens goda minne.