Skip to main content

Makthavare måste stå till svars – Debattinlägg Borås Tidning

Runt om i Sverige bubblar ett missnöje som grundar sig på hur de politiska partierna på det nationella planet har hanterat sitt uppdrag de senaste åren. Det är allvarligt och kan i förlängningen hota demokratin som styrelseskick, om det inte kanaliseras på rätt sätt.