Skip to main content

Vart tog nit och redlighet vägen? – Debattinlägg Göteborgs-Posten

Transportstyrelsens IT-skandal är bara den senaste i raden av skandaler som drabbat statsförvaltningen och hänger intimt samman med brister i nit och redlighet, det som präglar ämbetsmannaidealet. Tjänstemäns ökande lyhördhet för politiska signaler har urholkat professionalismen. Lösningen måste sökas ”utanför boxen” skriver Lennart Göranson.