Skip to main content

Stoppa nedmonteringen av utbildningsväsendet – Debattinlägg Skaraborgs Allehanda

Efter decennier av sjunkande skolresultat lägger regeringen nu fram ett lagförslag som riskerar att föra den negativa trenden vidare. Genom en ändring i högskolelagen ska universitet och högskolor se till att studenter från studieovana miljöer i högre grad fullföljer sin utbildning. De föreslagna åtgärderna kommer att pressa högskolorna till att sänka kraven ytterligare och släppa igenom studenter med otillräckliga kunskaper.