Skip to main content

”Det finns ingen sämre tidpunkt än nu att bygga höghastighetsjärnväg” – Ny Teknik

Stora projekt måste i dag med absolut säkerhet ha god och snabb klimatnytta. Detta är omöjligt att garantera för höghastighetsjärnvägen, skriver nätverket Stoppa höghastighetsbanan genom Skåne.