Skip to main content

Det måste bli slut på den politiska aktivismen i ”objektiva” public service – Debattartikel Katerina Magasin

Det är dags att tvinga public services journalister och redaktörer att öppet redovisa sina politiska kontakter och ställningstaganden. Exakt hur regleringen bör utformas måste utredas. Det viktiga är att den journalistiska objektiviteten sätts främst. Vi har rätt att kräva opartiskhet när vi tvingas betala. Annars måste vi avskaffa public service, skriver idag Anna Danieli, partisekreterare i Medborgerlig Samling.