Skip to main content

En sorglig syn för bönder

Det råder bondeuppror i Europa. Polska, tyska och franska bönder drabbar samman med sina hemländers batongförsedda poliser. Det är en sorglig syn att betrakta som bonde och politiskt aktiv.