Skip to main content

Ett konservativt perspektiv på kulturen – Bulletin

Inom konst, politik och akademi i dagens Sverige är mer eller mindre revolutionära idéer på modet, idéer som söker undergräva de mest grundläggande begrepp. Men ett stabilt samhälle måste styras av basala majoritetsvärderingar, snarare än hyperprogressiva minoriteters, skriver Johan Hallberg (MED).