Skip to main content

EU beter sig som en byråkratisk cancersvulst

EU:s makt över medlemsländernas medborgare växer ständigt. Över 65 procent av alla lagar som stiftas i Sveriges riksdag påverkas eller styrs i dag från Bryssel. Bara senaste mandatperioden har EU stiftat fler än 6 000 lagar som är bindande för medlemsländerna.