Skip to main content

Fler kontroller fel sätt att hantera bidrags­fusk

Motverka bidrags­fusket i förenings­livet med valfrihet istället för kostnads­drivande ”kontroller” och central­styrning. Det skriver Mikael Flink, Medborgerlig Samling Stockholm.

Stockholms stad har inte ordning på torpet när de ger bidrag till förenings­livet. Varje år delar staden ut runt 100 miljoner kronor i olika typer av förenings­bidrag. Miljontals kronor rinner mellan fingrarna när skatte­betalarnas pengar går till bidrags­fuskare istället för till ideell verksamhet.

När stadens revisorer gjorde stickprovs­kontroller av bidrags­givningen i tre stadsdelar hittade man fel i samtliga. Ansöknings­handlingar var felaktigt ifyllda, bidrag hade beviljats och utbetalats i strid med de egna reglerna och föreningar beviljades bidrag trots att de inte slutredovisat hur de använt föregående års bidrag. Revisorerna ifrågasatte om bidrags­ansökningarna ens granskades. Den vårdslöshet med vilken förvaltningen behandlar skatte­betalarnas pengar sticker verkligen i ögonen. Denna vårdslöshet öppnar för bidrags­fusk.

Kristdemokraterna föreslår nu att hanteringen av bidrags­givningen centraliseras och att en bidrags­nämnd inrättas i Stockholms stad. Social­demokraterna håller inte med utan anser att nuvarande ordning där ansvaret ligger på stadsdels­nämnderna ska bevaras. Moderaterna säger sig se allvarligt på avslöjandena om bidragsfusk och vill inte utesluta en centralisering.