Skip to main content

Fler skolpolitiker löser inte skolans problem – Debattartikel Eskilstuna-Kuriren

Åsa Tallroth och Kenth Reinelius, Medborgerlig Samling Södermanland, kritiserar beslutet att utöka den politiska administrationen istället för att satsa på att minska barngruppernas storlek respektive få in mer kvalificerad personal.