Skip to main content

Förbättra politikers kunskaper om minoriteter – inifrån partiet

I en insändare som publicerades 20 september skrev Carin Malm (KD) i FK om att minoriteters rättigheter måste tas på allvar i region Dalarna.

Carin lyfter ett viktigt beslut som antogs i Sveriges riksdag år 2009 och som bör implementeras eftersom det handlar om minoritets rättighet och realisering av lagen. Hon nämner att politikers kunskaper är knapphändiga och att implementeringen går sakta.