Skip to main content

Gissningar ligger bakom beslutet att lägga ned Bromma flygplats – Realtid

Inriktningsbeslutet om att lägga ned Bromma flygplats baseras på ett enskilt företags lönsamhetsbedömning utan avseende på konsekvenser för övriga delar av samhället. Vi vill se en ordentlig utredning av de samhällsekonomiska konsekvenserna innan beslut fattas. Det skriver Medborglig Samlings Martin Elmberg, Mikael Flink och Fredrik Wilkens.