Skip to main content

Göran Göransson: Det här menade jag med mitt kärnfulla tackanförande

Under avtackningen i anslutning till kommunfullmäktiges sista sammanträde noterade YA och flera läsare mitt något kärnfulla tackanförande. Man undrar vad jag egentligen menade med detta.