Skip to main content

Göteborgs kärnvapenbeslut överklagas till domstol – GP

Kommunfullmäktiges beslut att Göteborg ska sätta press på regeringen att ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud överklagas nu till förvaltningsrätten, med motiveringen att kommunen inte ska bedriva utrikespolitik.
– Göteborgs politiker måste hålla sig inom sina ansvarsområden, säger Emanuel Lindström som står bakom överklagan.