Skip to main content

Göteborgs ställningstagande om kärnvapen överklagas – SVT

Kommunfullmäktige i Göteborg har beslutat att staden ska skriva på ett internationellt upprop för att förbjuda kärnvapen. Medborgerlig Samling har överklagat beslutet till förvaltningsrätten, med argumentet att det strider mot kommunallagen.