Skip to main content

Idén om att statliga medier kan vara oberoende är absurd – Nyheter Idag

Problemet med SVT och SR, Public Service, är större än att de är vänstervridna. Det är i själva verket bara ett symtom som visar på det djupt osunda med statliga mediejättar