Skip to main content

Inför direktval av borgmästare i alla kommuner – Debattinlägg Kristianstadsbladet

Styret av Sverige, såväl på den politiska nivån som inom förvaltningen, kännetecknas av bristen på personligt ansvar. Partierna är i dag toppstyrda kampanjorganisationer, vilka kontrollerar en anonym massa av förtroendevalda med svaga personliga mandat.