Skip to main content

Ingen som åstadkommit något kan bli svensk politiker – Bulletin

Den proportionella valmetoden och partistödet gör att knappt någon som åstadkommit något i livet kan bli politiker i Sverige, skriver Erik Lidström.