Skip to main content

Ingen utredning om karikatyrteckningar – Artikel Laholms Tidning

Chefsåklagare Anders Johansson har gjort bedömningen att de karikatyrteckningar som använts av Medborgerlig Samling i Laholm inte faller under allmänt åtal.