Skip to main content

Alliansen utmanas – Intervju SVT Forum

Intervjuer av BF-representanterna Anders Königsson och Josefin Utas från Almedalen i Visby.