Skip to main content

Lägg ner värdegrundscharaden – Debatt Borås Tidning

Begreppet ”värdegrund” växte på bara något decennium till att bli en central sysselsättning inom offentlig sektor. Hur kunde det bli så? Det undrar Carolin Nielsen och Jakob Wallgren (MED).