Skip to main content

Låt privata aktörer få ta ansvaret – VLT

Västerås flygplats största värde är rimligen ur beredskaps- och totalförsvarssynpunkt. Med flertalet närliggande flygplatser under hot om nedläggning, har Västerås inte nödvändigtvis råd att sätta sin tilltro till att andra kommuners infrastruktur räcker till för att stödja regionen vid större samhällsstörningar.