Skip to main content

Lotta hittade hem politiskt i Medborgerlig Samling – Artikel Växjöbladet

Ett svek mot väljarna. Så upplevde Lotta Dalenius Decemberöverenskommelsen 2014. Ilskan fick henne att engagera sig i nybildade Medborgerlig Samling, ett liberalkonservativt gräsrotsparti som vill återupprätta samhällskontraktet. – Jag hittade hem politiskt! Medborgerlig Samling vill prioritera och slå vakt om grundbultarna i vårt samhälle; skola, vård, omsorg, rättsväsende och försvar.