Skip to main content

Medborgerlig Samling: Den ansvarsfulle ämbetsmannen måste återinrättas – Debattartikel VLT

Lennart Göranson och Josefin Utas, Medborgerlig Samling, anser att ett återupprättande av den svenske ämbetsmannen, driven av professionell integritet, rättrådighet och oväld, och som motstår den politiska följsamhetens lockelser, vore en väg att bryta den serie av skandaler runt myndighetschefer som har drabbat vårt land under lång tid.