Skip to main content

Medborgerlig samling: ”Inga nya tankar släpps innanför skolans väggar”

Det finns ingen naturlag, likt Newtons gravitationslag som säger att de befintliga riksdagspartierna kommer att finnas för all framtid, och att det aldrig kommer uppstå några nya