Skip to main content

Mediers faktakoll bygger på ett fundamentalt feltänk – Debattartikel Dagens Samhälle

Granskningar av faktapåståenden kan bidra positivt till samhällsdebatten, men den faktagranskning sker genom satsningen Faktiskt är feltänkt. Kritiken riskerar att hamna i granskarnas eget knä, vilket förstärker den skepticism som många idag känner inför media, menar Daniel Claesson, riksdagskandidat Medborgerlig Samling.