Skip to main content

Offentlig upphandling – en god idé som har förfuskats – Debattartikel Altinget

Att olagliga upphandlingar är så vanliga kan bero på två saker: Bristande vilja eller bristande förmåga, skriver Lennart Göransson, marknadspolitisk talesperson, Medborgerlig Samling.