Skip to main content

Politik på önskedrömmar drabbar brottsoffer – Debattartikel i Dagens Samhälle

Miljöpartiets jämställdhetspolitiske talesperson Janine Alm Ericson samt rättspolitiske talesperson Mats Pertoft hyllar i en debattartikel regeringens egen proposition om införandet av en så kallad ”samtyckeslag”. Problemet är att såväl bakgrundsbeskrivningen som vad lagförslaget skulle leda till är felaktigt beskrivet. Det är rena önskedrömmar, skriver Medborgerlig Samlings Mats Bergh och Josefin Utas i en replik.