Skip to main content

Replik: Sverige behöver få bort den politiska adeln

Svar till ”En röst på MED är en röst på Socialdemokraterna” i BLT 16 augusti.