Skip to main content

Sentio juni: Uppstickarpartiet ökar fjärde månaden i rad – Nyheter Idag

Coronapandemi, importerade protester från ”Black Lives Matter” och en osäker ekonomi. Det saknas inte faktorer som påverkar svensk inrikespolitik men det kanske mest intressanta är att det lilla uppstickarpartiet Medborgerlig Samling ökar för fjärde månaden i rad i Sentios opinionsmätningar. – Det är nog inte enbart tillfälligheter, säger partiledaren Ilan Sadé.