Skip to main content

Sex kommunalråd – men det är omvärlden som styr Trelleborg

Enligt kommunens budget kommer underskottet detta år att växa till 126 miljoner kronor. Totalt inleds alltså nästa år med ett underskott i kommunen på drygt 167 miljoner kronor. För de tre åren 2023-2025 bestämdes i fullmäktige på novembermötet 2022, att styret skulle ha som mål att nå ett överskott på minst 225 miljoner kronor.

Nu är man i stället i rask takt på väg mot ett underskott på samma summa – 225 miljoner!

Hur har det kunnat gå så illa? Styret skyller på svåra tider och krig i närområdet, hög ränta och inflation. Tydligen är även Sveriges Nato-ansökan ett skäl till att kommunen nu befinner sig i detta prekära läge. Dock oklart hur denna ansökan har kunnat påverka kommunens ekonomi.

Ironin i detta blir då: Varför behöver vi sex kommunalråd, 61 fullmäktigeledamöter samt ett antal välavlönade chefstjänstemän när det ändå är omvärlden som styr kommunen? Om sanningen är att underskotten beror på faktorer som politiker och tjänstemän inte kan påverka, vad gör de i så fall hela dagarna?