Skip to main content

Sparbanksflytt i säcken innan den kom i skandalhusets påse?

Har den tilltänkta flytten av Karlshamns gamla sparbank från huset i centrum till skandalhuset på Östra piren varit i säck innan den kom i påse?