Skip to main content

Straffa även unga kriminella – Debatt Mitti Sollentuna

”Samhällets ömkande för unga kriminella, det vill säga de under 18 år som begår brott, måste upphöra” – skriver Josefin Utas, MEDs demokratipolitiska talesperson och Bo Hansson, ordförande MED Sollentuna.

(Utdrag från https://mitti.se/omrade/sollentuna/ 180522)