Skip to main content

Sverige måste rusta för fred!

Sverige har upplevt orostider många gånger, senast för 85 år sedan. Efter en period av nedrustning förstärkte man också då det svenska försvaret. Om vi vill värna freden måste vi se till att det kostar mer än det smakar att försöka utmana makten över vårt territorium, skriver Lennart Göranson.