Skip to main content

Sverige styrs av en politiskt korrekt klubb för inbördes beundran – Göteborgs Posten

Roten till problemet i svensk partipolitik ligger i att politiker upphört att vara ett kall till tjänst för det allmänna goda, och i stället övergått till att vara en exklusiv klubb av inbördes ryggdunkande. Ideologiskt färgade uppfattningar har blivit till etablerade fakta och den politiska debatten går ut på att överträffa varandra i att lova bort någon annans pengar, skriver Christoffer Jaarma och Monika Råberg Hellsing, Meborgerlig samling.