Skip to main content

”Syna den makt som utesluter oliktänkande” – Krönika Dagens Samhälle

Jakten på renhet och ideologisk renlärighet får allt starkare fotfäste i samhället och utesluter oliktänkande. I dag drabbas MED. I morgon kan det vara du och jag, skriver Anosh Ghasri.