Skip to main content

Tidöpartiernas passivitet om medborgarskapet oroar

Nya svenska medborgarskap fortsätter att delas ut i rask takt på grundval av en lagstiftning de flesta säger sig vilja ändra. Regeringen borde, i väntan på att utredningen ska bli klar, akut förlänga kvalifikationstiden för medborgarskap med fem år, skriver företrädare för Medborgerlig Samling.